IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES APLIECINĀJUMS


 
SIA DIALOGS AB Mācību centrs – neformālās un profesionālās izglītības pakalpojumu sniedzējs atbilstoši starptautiskās izglītības kvalitātes vadības standarta ISO 9001 prasībām! 
Sertificēšanas institūcijas veiktais audits apliecina SIA DIALOGS AB Mācību centrā ieviestās kvalitātes vadības sistēmas spēju pastāvīgi uzlabot organizācijas procesus, padarot tos pēc iespējas efektīvākus (t.sk. kvalitāte, klientu apmierinātība, rezultātu sasniegšanu u.tml.) un novēršot kļūdu jeb neatbilstību rašanos, t.sk., ka:
  • mācību saturā un mācīšanās procesā tiek ņemtas vērā visu ieinteresēto pušu vajadzības un gaidāmie mācību rezultāti;
  • izmantotās mācību metodes un materiāli ir atbilstoši, precīzi un saturiski pareizi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus; 
  • tiek nodrošināta nepārtraukta mācībspēku kvalifikācijas izvērtēšana un uzturēšana;
  • organizācija atbilst starptautiskajiem standartiem un vadības sistēma tiek efektīvi īstenota un uzturēta, standarta saistības pildot visaugstākajā līderības līmenī un nodrošinot starptautiski saskaņotus kritērijus efektīvai mācību pakalpojumu kvalitātes vadībai starptautiskās konkurences mērogā.