SIA "DIALOGS AB" MĀCĪBU CENTRS (akreditēta Izglītības iestāde, reģ. Nr.4360800464)


Par mums

 

“Dialogs AB” firma dibināta un aktīvi darbojas kopš 1997. gada. SIA “Dialogs AB” Mācību centrs galvenie darbības virzieni –  nozares speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana (par tēmām – personas datu aizsardzības speciālistu apmācība, projektu vadība, profesionāla klientu apkalpošana, saskarsme, akcīzes preču aprites kārtība, investēšana, mārketings, datorzinības, emocionālā inteliģence, u.c.) un valodu kursi. “DIALOGS AB MĀCĪBU CENTRS” -sertificēts, starptautiskiem kvalitātes standartiem atbilstošs apmācību pakalpojumu sniedzējs.

DIALOGS AB apmācību u.c. projekti:

Mūsu klienti un sadarbības pieredze

Sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, korporatīvajiem klientiem, fondiem un privātpersonām, t.sk.:
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku apmācība
 • Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība
 • Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība
 • Ropažu un Carnikavas pašvaldības darbinieku apmācība
 • Latvijas valsts mežu darbinieku apmācība
 • Latvijas Gāze darbinieku apmācība
 • Finanšu ministrijas darbinieku apmācība
 • Čili Picas darbinieku apmācība
 • Lattelecom, Radisson Blu, Dukascopy Bank SA u.c. uzņēmumu un iestāžu darbinieku apmācība
 • Ilgstoša sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru organizējot apmācības projektā «Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības Latvijā»
 • 4 gadu pieredze sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu, mācot valsts valodu Rīgā dzīvojošiem cittautiešiem
 •       Privātpersonu apmācība (> 3000)
 •       u.c.

Dalība projektos

 • “Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti”
 • ESF “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerības organizētām apmācībām”
 • ESF “Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”
 • Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.-2013.gadam ATS Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments
 • ESF „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”
 • NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”
 • NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums “Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”
 • „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”
 • u.c.

Realizētie apmācību kursi un tēmas

 • Efektīva klientu apkalpošana pa tālruni
 • Saskarsmes prasmes
 • Personas datu tiesiskā aizsardzība
 • Darba aizsardzības pamati
 • Administratīvā procesa likuma grozījumi
 • Personāla atlases metodes
 • Personālvadība, vadības stilu un metožu efektīva izmantošana
 • Veiksmīga sarežģītu sarunu vadīšana, efektīva sanāksmju vadīšana, veiksmīga komunikācija un prezentēšana
 • Personas datu aizsardzības speciālista apmācības
 • Dzīvesprieka laboratorija jeb pozitīvas domāšanas praktikums
 • Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija
 • Veido mājas lapu pats
 • E-pakalpojumi
 • Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)
 • Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)
 • Vācu valoda (ar un bez priekšzināšanām)
 • Krievu valoda
 • Valsts valoda
 • Franču valoda
 • Norvēģu valoda
 • u.c.

Mācībspēki

Mācību centra piesaistītie mācībspēki un speciālisti ir profesionāļi ar augstāko speciālo izglītību un ievērojamu praktiskā darba pieredzi, kā arī ar nopietnu attieksmi pret darbu un atbildību par tā rezultātiem.

 

Izglītības programmas

Darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju pilnveidei piedāvajam pieprasītas un konkurētspējīgas mācību programmas 1-16st. līdz 960st. apjomā; specializējamies dažādu valodu, valodu līmeņu pilnveidošanai, kā arī nozares speciālistu kvalifikācijas celšanai, t.sk.: 

 • personas datu aizsardzības speciālistu apmācība,
 • vispārējā un lietišķā angļu valoda, 
 • vispārējā zviedru valoda,
 • vispārējā un lietišķā latviešu valoda,
 • vispārējā un lietišķā vācu valoda, 
 • lietvedība,
 • grāmatvedība,
 • uzņēmējdarbības vadība,
 • projektu vadība,
 • emocionālā inteliģence, 
 • mārketings,
 • u.c.

Apmācību vietas

Veicam apmācības gan savās, gan klienta telpās visā LR teritorijā.
 

Aprīkojums (stacionārs un pārvietojams)

Datori, projektors, ekrāns, magnetafons, tāfele, galdi, krēsli un e-studijucentrs.lv resurss.
 

Apliecība (diploms) par programmas apguvi

Pēc kursiem izsniedzam izglītības iestādes SIA “Dialogs AB” Mācību centrs Apliecību (t.sk. profesionālās kvalifikācijas un/vai pilnveides apliecība, ja to paredz konkrētā programma) par kursa apguvi.
 
 tālr.: 67432343, 27766277, 27030327, e-pasts: info@dialogs-ab.lv