MŪSU PASNIEDZĒJI


Priecājamies par iespēju piedāvāt kursantiem savas jomas labākos speciālistus, kuri nodrošinās angļu valodas apguvi dažādu līmeņu kursos.

Mūsu pasniedzējiem ir augstākā izglītība angļu filoloģijā un ievērojama praktiskā darba pieredze nozarē. Viņi nepārtraukti paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju dažādos kursos un semināros. Nodarbībās spēj atrast individuālo pieeju katram. 

Un pats galvenais, lepojamies ar mūsu pasniedzēju sasniegtajiem rezultātiem: lieliskas atsauksmes no apmācītajiem! 


Jeļena DUBOVSKA

Izglītība: Kembridžas kurss ''Pronunciation Workout: From Sound to Storytelling-with Adrian Underhill'', (Homerton College) un Kembridžas kurss (angļu valodas pasniegšana pieaugušajiem) - Cambridge Certificate of English Language Teaching to Adults (CELTA). Beigusi Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultāti, studiju programma Moderno valodu skolotājs, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim), kvalifikācija - angļu valodas skolotājs.

Kursa dalībnieku atsauksmes:

 • Ļoti atraktīva pasniedzēja
 • Tēmas tika interesanti pasniegtas, patika kā pasniedzēja iesaistīja kursantus spēlēs utt.
 • Interaktīvs darbs
 • Patika pasniedzējas sagatavotība un apmācību metodes
 • Ļoti patīkama skolotāja

Larisa GONČAROVA

Izglītība: LU, pedagoģijas maģistrs, , angļu valodas filologs.

Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas locekle. Dalība ikgadējās Baltijas IATEFL un LATSA konferencēs, profesionālās pilnveides kursi "General Language Teaching Pedagogy, Trends and Best Practices (TESOL Methods) with an emphasis on Critical Thinking in the Classroom" American English Institute in the College of Arts and  Sciences, University of Oregon (UO AEI) u.c.

Vairāk kā 20 gadu pieredze darbā kā angļu valodas pasniedzējai.  I have worked with students of various ages from teenagers to adults and I have taught English for general, special, professional and academic purposes. 


Nita KARĀNE

Izglītība: bakalaura grāds Modernajās valodās iegūts Parmas Universitātē Itālijā.

 

Darba pieredze: angļu un itāļu valodas pasniedzējas  pieredze darbā ar pieaugušajiem un bērniem, interesentiem ar un bez priekšzināšanām.

 

Tulkotāja, ilggadēja sadarbība ar Baltic Translations un LingoS tulkošanas uzņēmumiem.


Agita KALNIŅA

Angļu valodas un literatūras skolotāja, maģistrs, filoloģijas bakalaura grāds literatūrzinātnes apakšnozarē. Regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus - „Izglītība digitālajā laikmetā: tehnoloģiju izmantošana un mācīšanās procesa individualizēšana”, „Teaching English Learning Technologies for classroom e-vidē”, Leonardo Da Vinci projektos  u.c. 20 gadu pieredze angļu valodas pasniegšanā. Darbojas kā svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja, Leonardo da Vinči projektu koordinatore.

 

Kursa dalībnieku atsauksmes:

 • Patika ka un kā tiek veidotas diskusijas, ka tika uzdoti mājas darbi (gan gramatika, gan tekstu tulkošana), ka tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi (grāmatas, internets, datori, darba lapas, burtnīcas)
 • Ļoti labi, ka mācībās tiek izmantoti piemēri no filmām un interneta, pasniedzējs nodrošina patīkamu atmosfēru, ļoti apmierināts ar pasniedzējas darbu
 • Atmosfēra nodarbībās vienkārši fantastiska! Patika veids kā tika organizētas nodarbības- sarunvalodas treniņi, valodas klausīšanās un uztveršana. Patika pasniedzējas sagatavotie papildus mācību materiāli. Viss bija izcili.
 • Agitas vadīto kursu kvalitāti varu atzīmēt uz 9+

Dina BIRSKA

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu filoloģijā. Vairāk kā 8 gadu teorētiskā un praktiskā pieredze angļu valodas pasniegšanā pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem kursos dažādiem līmeņiem (ar un bez priekšzināšanām); praktiskā pieredze sarunvalodas un profesionālās (biznesa) angļu valodas pasniegšanā.

 

Kursa dalībnieku atsauksmes:

 • Pasniedzēja zinoša, ļoti labi sagatavojusies lekcijām un izprot pasūtītāja darba specifiku, ļoti labi salāgoti nodarbību laiki, nodarbībās bija lieliska iespēja praktizēt: lasīt, runāt un klausīties
 • Ļoti interesantas un aktīvas nodarbības, iespēja parunāt par jebkuru tēmu, ļoti laba kursu kvalitāte
 • Ieguvu runāšanas praksi, kaut būtu vairāk tādu pasniedzēju
 • Patika attieksme, individuāla pieeja, pasniegšana, pasniedzējas pacietība
 • Patika kā kursu vadītāja izskaidroja tēmas, kas viss tiek saprotami izklāstīts un nesaprotamais atkārtots
 • Uzzināju jaunas mācīšanās īpatnības; paldies par saprotošu pasniedzēju

Inga HARMSONE

Angļu valodas un literatūras pasniedzēja. Tūristu gida diploms – Rīga, Jūrmala, Sigulda, Brīvdabas muzejs (izdevusi ALTA). Vairāk kā 25 gadu pieredze angļu valodas pasniegšanā. Darbojusies kā tulks SIA "Baltic Technology group", SIA "Lattelecom". Valodas apmācības un tulkošanas darbs SIA "LATED", SIA "Tulkojumu birojs Skrivanek Latvia", SIA "Synergium". Tulkošanas līgumdarbi ar A/S "Swedbank", SIA "TNS Latvia", "Tulkošanas un terminoloģijas centrs".

 Kursa dalībnieku atsauksmes:

 • pasniedzēja zinoša un pretīmnākoša
 • patika dažādas metodes, arī interaktīvās, patika pasniedzējas ieinteresētība meklēt veidus kā labāk atcerēties vārdus, t.sk., ar piemēriem, attiecīgiem papildus materiāliem
 • personiska attieksme, prasme atrast pieeju katram kursa klausītājam
 • patika pasniedzējas smaids, laipnā attieksme un spēja visu paskaidrot mierīgi.. pat tādai kā es :)

Inese KOREŅIKA

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu filoloģijā. Regulāri pilnveido zināšanas dažādos semināros angļu valodas pasniedzējiem - “Oxford Professional Development” u.tml. Vairāk kā 5 gadu pieredze angļu valodas pasniegšanā pieaugušajiem dažāda līmeņa kursos sadarbībā ar izglītības iestādēm, mācību centriem, nodrošinot angļu valodas apguvi privātpersonām un dažādu uzņēmumu un pašvaldību darbiniekiem.

 

Kursa dalībnieku atsauksmes:

 • Patika vide un atmosfēra, kas valdīja mācību stundās, pasniedzējas darba kvalitāte
 • Komunikabla pasniedzēja, labs kontakts ar kursa dalībniekiem
 • Valodas apgūšanai palīdzēja pasniedzējas pozitīvā attieksme
 • Patika pasniegšana, kursu vadītāja un mācību materiāli
 • Pozitīva atmosfēra, patika pasniedzējas iecietība

Larisa KORŅEJEVA

Filologs, angļu valodas pasniedzēja. Regulāri papildina zināšanas Oxford Press University rīkotajos semināros, Rīgas Domes semināros u.c. Ievērojama pieredze lietišķās angļu valodas izmantošanā darbā Rīgas komercostā. Vairāk kā 10 gadu pieredze angļu valodas pasniedzējas darbā, AS Kaija tulks, praktiskā pieredze angļu valodas lietošanā strādājot par gidu VIA Hansa Tour, SIA Tas Baltics, FJC Travel u.c.